תקנון מבצע "שיש במתנה"

חברת שיש ג'אן מעניק הזדמנות לשיש למטבח במתנה ללקוחות חדשים.

מארגן המבצע
המבצע מאורגן על ידי חברת שיש י.א ג'אן בע"מ, ח.פ 516492378
מרחוב החרש 10, נתיבות (להלן: "החברה").

תקופת המבצע
החל מיום ה- 12 לחודש מרץ ובשנת 2024 ועד להודעה החדשה.
החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה, ובלבד שתינתן על כך הודעה באתר החברה.

קהל היעד
המבצע מיועד לכל אזרח ותושב ישראל מעל גיל 18 משפץ, מתאכלס, בונה ללקוחות חדשים בלבד.
המבצע מיועד ללקוחות מתעניינים ברכישת שיש למטבח ולא השאירו פרטים לפני ה 12/3/2024

הדגמים המשתתפים:
המבצע מתייחס לכל הדגמים של המותגים הבאים: אבן קיסר | אסקלהנובו קורסו

אופן ההשתתפות
על המשתתף למלא את טופס ההשתתפות המצוי בכתובת: https://bit.ly/49QXJP7

בחירת זוכה ומימוש הפרס
הזוכה ייבחר באופן אקראי מבין ההשתתפויות הכשרות שהתקבלו באותו השבוע, באמצעות תוכנת הגרלה ממוחשבת ובלתי ניתנת לזיוף / הוצאת פתק עם מס' המשתתף הכשר בפיקוח עו"ד .
עם בחירת הזוכה, תישלח אליו הודעת דואר אלקטרוני המפרטת את דבר זכייתו ואת האופן שבו יוכל לממש את הפרס.
על הזוכה ליצור קשר עם נציג שירות הלקוחות של החברה תוך 14ימים מקבלת ההודעה, ולתאם מועד למדידת המטבח והתקנת השיש המבוקש.
החברה רשאית להפתיע את הזוכה בביתו עם צוות החברה מלווה בצלמים ולהודיע לו בהפתעה ובהתראה קצרה על הזכייה בהגרלה.
במידה והזוכה לא ידרוש את זכייתו בפרק הזמן המוקצב, תהא החברה רשאית לבחור זוכה חלופי או להעביר את הפרס ליום שלישי הבא.
הזוכה מצהיר ומאשר לצלם ולפרסם את חומרי הצילום לצרכים שיווקיים של החברה.

פרטיות ושימוש במידע
המידע שנמסר בעת ההרשמה  ישמשו אך ורק לצורך ניהול המבצע. לאחר שבוע תהיה החברה רשאית ליצור קשר עם המשתתף ולהציע לו את מבצעי החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע או ולדחות את המועד במקרים של כוח עליון או תקלות טכניות שאינן בשליטתה.
במקרה של ביטול יודיעו על כך באופן פומבי בעמוד המבצע ובדף הפייסבוק של החברה.
משתתפים שכבר השתתפו פעם אחת לא יוכל להשתתף שוב והשתתפותם תבוטל אוטומטית.
בכל מחלוקת בין המשתתף לבין החברה תכריע נציגות ההנהלה. לבתי המשפט לא תהא סמכות שיפוט בנושאים אלו.

הגבלת אחריות
החברה אינה אחראית על כל נזק, הפסד, עגמת נפש או הוצאה שייגרמו לזוכה במבצע בקשר עם מימוש הפרס.
הזוכה פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

דילוג לתוכן